Tag: postępowanie karne wykonawcze

Nowe przepisy administracyjne dla wykonywania środków i kar izolacyjnych

Z dniem 23 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. 2012, poz. 1153), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. Rozporządzenie to uwzględnia Read more…