Tag: postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszą fazę postępowania karnego w sprawach, które ścigane są z  oskarżenia publicznego. Cele postępowania przygotowawczego Postępowanie przygotowawcze przyjmuje formę śledztwa lub dochodzenia, a jego celem jest: zbadanie czy czyn zabroniony rzeczywiście został popełniony oraz czy jest bezprawny, szkodliwy społecznie i zawiniony. Innymi słowy: czy stanowi on przestępstwo wykrycie sprawcy czynu i w Read more…