Tag: rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa.

W Polsce podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej nie jest tak popularne jak w innych krajach. Dlatego też od początku trwania małżeństwa obowiązuje małżonków wspólność majątkowa. Wspólnota majątkowa. Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obydwoje małżonków, jak i przez każdego z nich z osobna (z wyjątkiem tych rzeczy, które zasilają majątki osobiste małżonków). Read more…