Tag: wspólnota mieszkaniowa

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

W momencie przekazania własności pierwszego samodzielnego lokalu w danej nieruchomości innej osobie niż właściciel całego budynku, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Przynależą do niej zarówno właściciele poszczególnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Dotychczasowy właściciel pozostaje we wspólnocie do momentu wyprzedania ostatniego lokalu. Powstanie wspólnoty następuje z mocy prawa, dlatego też nie można temu zapobiec. Zgodnie Read more…